Synpunkter

JavaScript är inte aktiverat i din webbläsare!
För att e-tjänsten ska fungera korrekt behöver du aktivera JavaScript.

Information om hur du aktiverar JavaScript kan du få genom att söka i hjälpfunktionen i din webbläsare eller söka på webben.

Hjälp oss blir bättre genom att lämna synpunkter, klagomål, ge oss beröm eller ställ en fråga.

E-tjänster som kommer in till Växjö kommun räknas som en allmän handling. Med det menas att allmänhet och massmedia kan begära ut och ta del av innehållet i ditt meddelande, om det inte finns skäl för sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).
Vill du veta mer om hur vi behandlar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har, kan du läsa mer om det på www.vaxjo.se/gdpr