Ansökan om samtycke från Överförmyndarnämnden

JavaScript är inte aktiverat i din webbläsare!
För att e-tjänsten ska fungera korrekt behöver du aktivera JavaScript.

Information om hur du aktiverar JavaScript kan du få genom att söka i hjälpfunktionen i din webbläsare eller söka på webben.

Denna e-tjänst är till för att du som god man, förvaltare eller vårdnadshavare ska ansöka om samtycke från överförmyndarnämnden till t ex arvskifte, försäljning eller köp av fastighet/bostadsrätt, placering av tillgångar i aktier, att omyndig driver rörelse osv.

Som god man, förvaltare och förmyndare är du skyldig att inhämta överförmyndarnämndens samtycke till arvskifte, försäljning eller köp av fast egendom och bostadsrätt, placering av tillgångar i aktier. Samtycket ska inhämtas innan t ex utbetalning av arv, innan överlåtelse av fastighet och innan tillgångar placeras. Om barnet har fyllt 16 år och om huvudmannen förstår vad saken gäller ska dennes samtycke lämnas tillsammans med ansökan.

För att en omyndig person ska kunna driva rörelse och få rörelsen registrerad måste överförmyndarnämndens samtycke finnas. Om ni är två vårdnadshavare/förmyndare för barnet ska båda signera förteckningen.