Redogöra för uppdrag

JavaScript är inte aktiverat i din webbläsare!
För att e-tjänsten ska fungera korrekt behöver du aktivera JavaScript.

Information om hur du aktiverar JavaScript kan du få genom att söka i hjälpfunktionen i din webbläsare eller söka på webben.

Denna e-tjänst är till för att du som god man för ensamkommande barn ska kunna redogöra för ditt uppdrag samt ansöka om extra arvode. Den vanliga redogörelsen lämnas kvartalsvis samt vid avslutande av uppdrag. I redogörelsen lämnas uppgifter för överförmyndarnämndens tillsyn över uppdraget samt uppgifter som ligger till grund för arvodet. Extra arvode ansöker du om separat genom att välja alternativet ”Ansökan extra arvode”, du kan alltså inte ansöka om extra arvode om du väljer ”redogör för uppdrag".

Som god man är du skyldig att inkomma med de uppgifter som överförmyndarnämnden begär. Du är alltså skyldig att varje kvartal skicka in en redogörelse. Gode män som inte inkommer med redogörelsen kan komma att entledigas från sitt uppdrag.

Redogörelsen ska vara överförmyndarnämnden tillhanda senast den 5:e i månaden efter varje kvartal, dvs 5 januari, 5 april, 5 juli samt 5 oktober. Om redogörelsen inkommer senast detta datum kommer redogörelsen att granskas och arvode utbetalas samma månad, under förutsättning att redogörelsen är komplett och att gode mannen inte utreds för entledigande.