Medborgarförslag

Om du tycker att något borde förändras i Växjö kommun? Då ska du lämna ett medborgarförslag.

Ett medborgarförslag tas alltid upp i en politisk nämnd. Alla medborgarförslag som kommer in till oss är offentliga handlingar.
Läs mer om Medborgarförslag

Alla personer som är folkbokförda i Växjö kommun får lämna medborgarförslag, även barn och ungdomar. Medborgarförslaget kan handla om allt som berör kommunens verksamhet. Varje medborgarförslag får dock bara ta upp ett ämne. Du ska även välja om du vill att ditt förslag ska beslutas i kommunfullmäktige eller av ansvarig nämnd.

Fördelen med att det behandlas av ansvarig nämnd är att det tar kortare tid att få ett beslut och att nämnden är specialiserad på just ditt ämne.
Fördelelen med att kommunfullmäktige behandlar förslaget är att fler förtroendevalda kommer i kontakt med ditt förslag.

Alla medborgarförslag är offentliga.

De uppgifter Du lämnar, samt eventuellt sådana uppgifter som kommer från folkbokföringsmyndigheten, kommer att föras in i en databas. Uppgifterna kommer att behandlas i enlighet med bestämmelserna i personuppgiftslagen (1998:204), PuL.