Inkomstförfrågan vård- och omsorgsavgift

JavaScript är inte aktiverat i din webbläsare!
För att e-tjänsten ska fungera korrekt behöver du aktivera JavaScript.

Information om hur du aktiverar JavaScript kan du få genom att söka i hjälpfunktionen i din webbläsare eller söka på webben.

När du får hjälpinsatser från kommunen betalar du en avgift. Storleken på avgiften varierar från person till person beroende på inkomst och hjälpbehov. De uppgifter som du lämnar i den här e-tjänsten används till att beräkna din vård- och omsorgsavgift. Du ansvarar själv för att uppgifterna stämmer. Din avgift räknas om från och med den debiteringsmånad som uppgifterna kommer in till oss.

Om du inte lämnar uppgifter får du betala högsta avgift för den hjälp du får. Du betalar i efterskott. Inlämnade uppgifter kommer att registeraras, lagras och användas som underlag för beslut om avgift.

I den här e-tjänsten kan du lämna uppgifter som rör någon annan än dig själv. Då loggar du in med din e-legitimation och väljer roll inne i e-tjänsten.