Förteckning

JavaScript är inte aktiverat i din webbläsare!
För att e-tjänsten ska fungera korrekt behöver du aktivera JavaScript.

Information om hur du aktiverar JavaScript kan du få genom att söka i hjälpfunktionen i din webbläsare eller söka på webben.

Denna e-tjänst är till för att du som god man, förvaltare eller förmyndare ska lämna förteckning till överförmyndarnämnden.
Alla uppgifter om tillgångar och skulder som lämnas i förteckningen ska verifieras genom underlag, främst i form av kontouppgifter från bank.

Du som har utsetts som god man eller förvaltare har enligt lag en skyldighet att lämna förteckning över huvudmannens tillgångar och skulder inom två månader från att du förordnades.
Förteckningen ska avse det datum som tingsrätten fattade sitt beslut.

Som förmyndare är du skyldig att lämna förteckning över barnets tillgångar när tillgångarna överstiger åtta gånger gällande prisbasbelopp.
Om ni är två förmyndare för barnet ska båda förmyndare signera förteckningen.