Felanmälan

Felanmälan
Här kan du felanmäla saker som är trasiga eller på annat sätt behöver åtgärdas i kommunen. Bifoga gärna en bild, så kan vi snabbare rätta till felet.

Om felet är akut, ringer du till kommunens kontaktcenter, telefon 0470-410 00.
Öppet måndag-fredag kl. 07.30-16.30.

De uppgifter Du lämnar, samt eventuellt sådana uppgifter som kommer från folkbokföringsmyndigheten, kommer att föras in i en databas. Uppgifterna kommer att behandlas i enlighet med bestämmelserna i personuppgiftslagen (1998:204), PuL.