Ansökan till Växjölöftet vuxenutbildning

JavaScript är inte aktiverat i din webbläsare!
För att e-tjänsten ska fungera korrekt behöver du aktivera JavaScript.

Information om hur du aktiverar JavaScript kan du få genom att söka i hjälpfunktionen i din webbläsare eller söka på webben.

Välkommen till Växjölöftet vuxenutbildningen

Växjö kommun har numera kundval inom kommunal vuxenutbildning.
Det innebär att du själv väljer vilken utbildningsanordnare du vill studera hos.
Vi har flera skolor som du kan välja mellan.
Förändringen ger dig som studerande större valfrihet.
Samtliga utbildningsanordnare som får möjlighet att driva vuxenutbildning kommer att kvalitetsgranskas och bli godkända när de uppfyller de krav som kommunen ställer.
De kommer också att följas upp och utvärderas regelbundet.

Det är fortfarande Växjö kommun som gör bedömningen och antar den sökande.
Växjö kommun styr vilket urval av kurser och yrkesutbildningar som erbjuds och det är grundläggande och särskild behörighet som prioriteras.

Så här ansöker du via webben

• För att kunna skicka en ansökan via webben måste du logga in med e-legitimation. E-legitimation kan du få från din bank, Nordea eller Telia.

• Om du är folkbokförd i en annan kommun lämnar du in din ansökan i din hemkommun för att först få godkänt att läsa i Växjö kommun. Därefter skickar din hemkommun blanketterna till Växjö kommun.

• Om du har skyddade personuppgifter kontakta Växjölöftet vuxenutbildningen direkt.

• Registrerade uppgifter kan komma att lämnas ut till samverkande myndigheter och utbildningsanordnare. Växjölöftet vuxenutbildningen kan komma att använda dina uppgifter för att komma i kontakt med dig för medverkan i enkäter och undersökningar, men då helt avpersonifierade.

• Har du frågor, kontakta Växjö kommuns Kontaktcenter på telefon 0470-410 00 så hjälper vi till.

Skicka din ansökan till:
Växjö kommun
Arbete och välfärd
Växjölöftet vuxenutbildning
Box 1222, 351 12 Växjö